Uncategorized

ידע במתמטיקה גילאים א-ט הסבר

מתמטיקה מכיתה א' עד ט'. מהם הנושאים והחומרים שילדים צריכים לדעת? מתמטיקה לכיתה א' מה התלמיד צריך לדעת לאור תכנית הלימודיםא.המספרים […]